TRAILER


Gutek Film Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok. 43, 01-503 Warszawa, NIP : 526-10-09-244
Magazyn kopii filmowych, ul. Kolejowa 11/13, 01-217 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000125046
wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł
Realizacja i hosting: stopklatka.pl
projekt: K+S
hosting: stopklatka.pl